SK / EN
OPENING HOURS
Shops
Monday - Sunday: 8:00 - 20:00
Supermarket Lidl
Monday - Saturday: 7:00 - 21:00
Sunday: 8:00 - 20:00

Výstava Ach tie ženy... a iné krásy

Autorská výstava tohto významného autora- vo veľkej miere vyhľadávaného portrétistu, ktorý je veľmi žiadaný a populárny najmä v zahraničí, svojou tvorbou zastupuje Slovensko na rôznych medzinárodných podujatiach.
Na tejto výstave predstaví výber svojej tvorby, v ktorej oslavuje hlavne ženskú krásu.
V jeho vysoko kreatívnej tvorbe nájdete mnohokrát aj vtipné momenty stvárnené vo figuralnej tvorbe a životných situáciách, ďalej pre potešenie oka návštevníka poskytol aj svoje povestné krásne kvetinové zátišia.

Všetci ste srdečne vítaní si pozrieť túto jedinečnú autorskú tvorbu - výstavu spojenú s predajom týchto diel

Názov výstavy: Ach tie ženy... a iné krásy
Autor: Igor Navrotskyi
Termín výstavy: 1.12.2021 – 31.01.2022

We use cookies for the proper functioning of this website. By browsing this website without changing the settings of your web browser regarding cookies, you agree to the use of cookies. More information.